Programma
Broeikaswereld

Broeikaswereld

6
Broeikaswereld is een weergave van onderzoeksresultaten naar klimaatverandering miljoenen jaren geleden.
Het project Broeikaswereld is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Een team van deze universiteit heeft onderzoek gedaan naar klimaatverandering in een ver verleden. Met dit onderzoek heeft het team de Academische jaarprijs 2007 gewonnen.

De wetenschappelijke basis voor Broeikaswereld is de extreme klimaatverandering die 55 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden op aarde. Door het plotseling vrijkomen van grote hoeveelheden methaangas nam de concentratie van kooldioxide (CO2 in de atmosfeer zo snel toe dat de gevolgen voor het milieu catastrofaal waren. Oceanen verzuurden en de zeespiegel steeg naar recordhoogte. Als gevolg daarvan stierven talloze plant- en diersoorten uit. Als we alle nu beschikbare fossiele brandstoffen opstoken, bereiken we naar verwachting binnen enkele eeuwen CO2 -concentraties in de atmosfeer die vergelijkbaar zijn met die van 55 miljoen jaar geleden.
  • Broeikaswereld

    1959 x bekeken | 11-9-2008
    Broeikaswereld - Tijdschalen en koolstofkringloop
    5
    Onze planeet is vijf miljard jaar oud. Er is veel veranderd, maar sommige elementen zijn gelijk gebleven, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid koolstof op aarde. Koolstofverbindingen veranderen echter wel. Het gasvormige… Bekijk uitzending