Dossier

Jacques Perk

Jacques Perk is geboren in 10 juni te Dordrecht. Jacques Perk was een begaafde, jonge Nederlandse dichter, wiens sonnettenkrans Mathilde, uitgegeven door Willem Kloos, de opmaat vormde voor de vernieuwende Beweging van Tachtig in de Nederlandse literatuur.

Niets meer missen van Jacques Perk? Zet een wekker.
Nieuws over Jacques Perk